AQBiH
ASOCIJACIJA ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI
АСОЦИЈАЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
BOSNIA AND HERZEGOVINA QUALITY ASSOCIATION


71000 Sarajevo, Topal Osman Paše 18A, Tel./Fax. +387 33 655 055
This page in English...
     

Novosti
  Novosti
Arhiva novosti
O nama
  O nama
Ovlaštena lica
Osnivači
Misija, vizija, ciljevi
Kontakti
Članovi Asocijacije
  Kolektivni članovi (pravna lica)
Individualni članovi (fizička lica)
Učlanite se
  Pristupnica za fizička lica
Pristupnica za pravna lica
Članarina
Dokumenti
  Statut Asocijacije
Poslovnik o radu Upravnog odbora
Poslovnik o radu Osnivačke skupštine
Odluka o osnivanju
Samo za članove
Projekti
  Državna nagrada za kvalitet
Obrazovanje za kvalitet
Konferencije
  Konferencija kvaliteta u BiH
Naučno-stručni skup Kvalitet
Konferencije drugih organizacija
Linkovi
  Korisni linkovi
Certificirane organizacije u BiH (vanjski link)
Tijela za certificiranje koja djeluju u BiH (vanjski link)

Zlatni sponzor:
BH Telecom d.d.


This Assistance is
from the American People:
FIRMA project
Državna nagrada za kvalitet  
Upravni odbor Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini je na XVI sjednici održanoj 03.03.2010. godine u Zenici donio odluku o prihvatanju prijedloga organizacije projekta "Državna nagrada za kvalitet u Bosni i Hercegovini". Za rukovodioca projekta imenuje se Zineta Ćemerlić, EOQ menadžer, auditor i aktivan član
AQBiH.

O projektu:
Ideja o uvođenju Državne nagrade za kvalitet u BiH se javila još krajem 80-tih godina, ali do danas ta ideja nije realizovana. Sve više zemalja u svijetu, a posebno u Evropi, uvodi nagradu za kvalitet i sve više preduzeća učestvuju u tome.
Ideju Asocijacije za kvalitet u BiH o uvođenju Državne nagrade za kvalitet u BiH pozitivno su ocijenili Vanjskotrgovinska komora BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, kao i brojni privredni subjektu u BiH, koji su učestvovali na Konferencijama kvaliteta 2008. i 2009. godine.
Uspostavljanjem Državne nagrade za kvalitet, poštujući i primjenjujući sve međunarodno prihvaćene standarde ponašanja i poslovanja, Bosna i Hercegovina potvrđuje da je njeno opredjeljenje ka evropskim integracijama izraz ozbiljnog strateškog nastojanja da se taj cilj, u dogledno vrijeme, zaista dostigne.
Državna nagrada za kvalitet i poslovnu izvrsnost ja alat sa kojima se nastoji unaprijediti kvaliteta u našoj državi. Procedura je sljedeća: objavljuje se natječaj i kriteriji za sudjelovanje te vrednovanje (nezavisna ocjena auditora) sudionika (natjecatelja) po objavljenim kriterijima.
Razlikuju se po kategorijama sudionika, sadržaju nagrade, sastavu elemenata, kriterijima za ocjenu, vrijednosnim kriterijima elemenata, vrednovanju u društvenoj zajednici i tome slično. No, promatraju li se sličnosti i razlike zamjetno je da sličnosti prevladavaju a razlike se pripisuju općim kulturološkim shvaćanjima vrijednosnih kriterija pojedinih elemenata.

Generalni cilj:
Uspostaviti zakonsku i naučno-metodološku osnovu za uspostavljanje državne nagrade za kvalitet u Bosni i Hercegovini.

Opšti ciljevi:
 • Formirati tim za realizaciju Projekta, imenovati rukovodioca Projekta i donijeti odgovarajuće odluke,
 • Izraditi plan realizacije i osnovne dokumente Projekta,
 • Formirati radne grupe i podjeliti zadatke, definisati odgovornosti i ovlaštenja,
 • Obezbijediti inicijalna sredstva i resurse za realizaciju Projekta,
 • Obezbijediti podršku državnih i zakonodavnih organa
 • Realizovati Pilot projekat državne nagrade za kvalitet u Bosni i Hercegovini
Korisnici projekta:
 • Privredni subjekti u svim oblastima
 • Institucije na nivou države
 • Institucije na nivou entiteta i Brčko Distrikta
 • Općine/opštine u Federaciji BiH i Republici Srpskoj
 • Zdravstvene, finansijske, obrazovne, kulturne i dr. organizacije, instituti, zavodi i slično
 • Nevladine organizacije/udruženja širokog spektra
 • Šira društvena zajednica, građanke i građani Bosne i Hercegovine
Partneri u projektu:
 • "Privredna štampa" d.o.o. Sarajevo
 • Institut za standardizaciju BiH
 • Vanjskotrgovinska komora BiH
 • Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
Koncepti upravljanja zasnovani na poslovnoj izvrsnosti uvode se i unaprjeđuju modelima poslovne izvrsnosti u kojima su sadržane smjernice za razvitak. Danas, u vremenu globalne konkurencije, osobito je bitno poslovanje zasnivati na poslovnoj izvrsnosti kao konceptu upravljanja zbog više razloga. To su ponajprije izvrsnost u proizvodima i uslugama, smanjivanje troškova, poboljšan odnos s kupcima, dobavljačima, poslovnim partnerima, zatim globalna prepoznatljivost i imidž. Zato ne čudi što su se mnoge organizacije odlučile za takav pristup upravljanju i na taj način stekle konkurentsku prednost i reputaciju svjetske klase.
Taj izazov stoji i pred BiH i pred njezinom ukupnom privredom, koja će morati sve više pokazivati i dokazivati izvrsnost na svjetskoj razini da bi u ovim teškim uvjetima globalizacije uspjela sačuvati, održati i poboljšati svoje pozicije na tržištu.
Postizanje poslovne izvrsnosti zahtijeva od organizacije neprestano ponavljanje ciklusa kontinuiranoga unpređenja prema tzv. Demingovu ciklusu unapređenja (Plan-Do-Check-Act).
Nagrada za poslovnu izvrsnost po izabranom modelu u BiH dodeljivati će se profitnim i neprofitnim organizacijama, kao nezavisna i neutralna nagrada za vrhunske rezultate postignute na unapređenju i razvoju kvaliteta u BiH. Ona predstavlja snažni motivacioni faktor na putu ka poslovnoj izvrsnosti organizacija i podsticaj razvoju ukupne klime za unapređenje kvaliteta u našoj zemlji a dodjeljivati će se uz podršku državnih institucija, privrednih asocijacija i naučnih institucija koje su u okviru svojih aktivnosti zadužene za praćenje i podsticaj unapređenja kvaliteta u našoj zemlji.

Asocijacija za kvalitet u BiH je
EOQ National Representative Organization

EOQ


"Nema kvaliteta bez kvalitetne okoline. ´Lanac kvaliteta´ povezuje sve ekonomske i društvene igrače. Kvalitet je briga svakoga i zahtjeva da svako bude uključen u taj lanac"
(Evropska Povelja o kvalitetu, Pariz, 23.10.1998)
"Potrebno je da privrednici poboljšaju svoje menadžerske sposobnosti, dok javna administracija mora omogućiti stvaranje ambijenta pogodnog za podršku održivog razvoja društva."
(Evropska vizija kvaliteta, januar 2000)
Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine, svijesno svoje uloge u promociji ideje kvaliteta na prostoru Bosne i Hercegovine, usvaja slijedeću
DEKLARACIJU O KVALITETU
kojom potvrđuje svoje iskreno opredjeljenje da se na putu ka evropskoj integraciji zalaže za doslijednu primjenu evropskih ideja, načela, principa i standarda.

(Sarajevo, 6. novembar 2001)
    Webmaster | Ažurirano 01/16/2012