AQBiH
ASOCIJACIJA ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI
АСОЦИЈАЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
BOSNIA AND HERZEGOVINA QUALITY ASSOCIATION


71000 Sarajevo, Topal Osman Paše 18A, Tel./Fax. +387 33 655 055
This page in English...
     

Novosti
  Novosti
Arhiva novosti
O nama
  O nama
Ovlaštena lica
Osnivači
Misija, vizija, ciljevi
Kontakti
Članovi Asocijacije
  Kolektivni članovi (pravna lica)
Individualni članovi (fizička lica)
Učlanite se
  Pristupnica za fizička lica
Pristupnica za pravna lica
Članarina
Dokumenti
  Statut Asocijacije
Poslovnik o radu Upravnog odbora
Poslovnik o radu Osnivačke skupštine
Odluka o osnivanju
Samo za članove
Projekti
  Državna nagrada za kvalitet
Obrazovanje za kvalitet
Konferencije
  Konferencija kvaliteta u BiH
Naučno-stručni skup Kvalitet
Konferencije drugih organizacija
Linkovi
  Korisni linkovi
Certificirane organizacije u BiH (vanjski link)
Tijela za certificiranje koja djeluju u BiH (vanjski link)

Zlatni sponzor:
BH Telecom d.d.


This Assistance is
from the American People:
FIRMA project
Kolektivni članovi Asocijacije (pravna lica)  
Pretraga
Kolektivni član Kontakti Više informacija
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH  Adresa: Veljka Mlađenova b.b. 78000 Banja Luka
Kontakt osoba: Nataša Grubiša
E-mail: n.grubisa@almbih.gov.ba; t.ponorac@almbih.gov.ba;
Tel: +38751 456 040
Fax: 387 51 450 301
www.almbih.gov.ba 
Ovlašteno tijelo za oblast lijekova i medicinskih sredstava koji se koriste u medicini u Bosni i Hercegovini
Alfa konsalting
Agencija za pružanje intelektualnih usluga

Adresa: Cara Uroša br.63, 76 300 Bijeljina,
Kontakt osoba: Mira Bajić
E-mail: agencija.alfa@gmail.com      
Poslovno savjetovanje 
Janjina d.o.o. Adresa: Dr.Karameha br.9, 73000 Goražde
Kontakt osoba: Šaćir Raščić
Tel: +387 38 236 222
Email: info@janjina.ba
Otkup i reciklaža metala i nemetala
Agencija za certificiranje halal kvalitete Adresa: Turalibegova 39,  75000 Tuzla
Kontakt osoba: Amir Sakić
Tel: 035 258-427
fax: 035 258-427
Email: agencija@halal.ba 
Certificiranje halal proizvoda i usluga
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete Adresa: Bul.vojvode Stepe Stepanovića 11 78 000 Banja Luka 
Kontakt osoba:Benjamin Muhamedbegović
Tel: +387 51 430 510
fax: +387 51 462 302
E-mail: info@hea.gov.ba
Donošenje standarda i kriterija za akrditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa i obuka stručnjaka za ovaj proces.
BH Telecom d.d. Adresa: Obala Kulina Bana 8, 71 000 Sarajevo
Kontakt osoba: Adnan Mujagić
Tel: 033 232-651
Fax: 033 221-111
www.bhtelecom.ba
Telekomunikacijske  i informacijske usluge za tržište
Rudar d.o.o. Adresa: Mitra Trifunovića Uče broj 9, 75 000 Tuzla
Kontakt osoba: Asmir Kadrić
Tel: 035 280-373; 280-374; 398-010
E-mail:doorudar@bih.net.ba
www.rudar.ba
Izvođenje rudarsko-građevinskih radova
Ećo company d.o.o.

Adresa: Pijačna 6, Stup Ilidža, 71 000 Sarajevo
Kontakt osoba: Suad Ećo
Tel:+387 33 766 800
E-mail: suad.eco@inside.ba
Proizvodnja i prodaja namještaja
Fibra d.o.o. Adresa: Mula Mustafe Bašeskije br.6, 71 000 Sarajevo
Kontakt osoba: Amir Ribič
Tel:+387 33 272 741
E-mail: amirribic@gmail.com
Usluge knjigovodstva i porezno savjetovanje
Grioss d.o.o. za trgovinu i reciklažu Adresa: Republike Hrvatske 71, 88340 Grude
Kontakt osoba: Daniela Bušić
Tel: +387 39 661 612
Fax: +387 39 661 609, +387 39 662 701
E-mail: grioss@tel.net.ba; daniela.busic@grioss.ba
Postupanje sa otpadom
Herkon d.o.o.  Adresa: Biskupa Cule 10,  88 000 Mostar
Kontakt osoba: Bernard Jovanović
E-mail: herkon@tel.net.ba
Kontrola kvaliteta
INPROZ-Institut d.o.o. Adresa: Ul.Armije BiH 15, 75 000 Tuzla
Kontakt osoba: Makar Amaja
Tel: 035 252 409
E-mail: inproz@bih.net.ba
Projektovanje, inženjering, poslovi u oblasti zaštite na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara.
Inspekt RGH d.o.o. Adresa: Hamdije Kreševljakovića 18/I, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: Jazvin Riad
Centrala: tel. + 387 33 225 880
Tel: + 387 33 225 881 
Fax: + 387 33 225 882 
E-mail: ins-rgh@bih.net.ba
Inspekcijska kuća za kontrolu kvantiteta i kvaliteta roba
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine Adresa:Vojvode Radomira Putnika 34 71123 Istočno Sarajevo 
Kontakt osoba: Aleksandar Cincar
Tel: +387 57 310 560
Fax: +387 57 310 575
E-mail: stand@bas.gov.ba 
www.bas.gov.ba
Pripremanje, donošenje i objavljivanje bosanskohercegovačkih standarda
Institut za zavarivanje d.o.o. Adresa: Tušanj 66, 75 000 Tuzla 
Kontakt osoba: Seid Zulić
Tel: +387 35 340 060
+387 35 340 081
E-mail: inz@bih.net.ba
Obuka, doobuka i atestacija zavarivača, certificiranje pogona, kontrola i ispitivanje zavarenih spojeva bez i sa razaranjem, organizacija specijalizacije za IWE/IWT.
Interpromet d.o.o. Adresa: Kulska obala bb, 79 220 Novi Grad
Kontakt osoba: Dušan Šuica
Tel: +387 52 720 260
E-mail: dusansuica@interpromet.biz 
www.interpromet.biz
Veleprodaja lijekova
J.P. Bosansko-Podrinjske šume d.o.o.
Adresa: Ibrahima Popovića br.17, 73 000 Goražde
Kontakt osoba: Kenan Kanlić
Tel: +38738 221 040
E-mail: kenan-kanlic@yahoo.com
www.sumebpk.com
Preduzeće za upravljanje, uzgoj, zaštitu i korištenje šume u BP Kantonu
Tvornica cementa Kakanj Adresa: Selima ef. Merdanovića 146, 72240, Kakanj
Kontakt osoba: Almir Bajtarević
Tel: 032 557-523
E-mail: nedzad.haracic@heidelbergcement.com; almir.bajtarevic@heidelbergcement.com;
www.kakanjcement.ba
Proizvodnja i prodaja cementa i betona
Lafat Komerc d.o.o. Adresa: Industrijska zona bb, 75 260 Kalesija
Kontakt osoba: Mahir Omerović
Tel: 035 632 132
E-mail: lafat@bih.net.ba
www.lafat-komerc.com
Proizvodnja kotlova za centralno grijanje
Lotrič control d.o.o.
Adresa: Sv.Leopolda Mandića br.9, 88 000 Mostar
Kontakt osoba: Mario Sopta
Tel: 036 327 754; 036 318 056
E-mail: info@lotric.ba
www.lotric.si
Umjeravanje, kalibracija i ispitivanje opreme.
Luxor XL d.o.o. Adresa: Adema Buće bb, 71 000 Sarajevo
Kontakt osoba: Anesa Galić
Tel: +387 33 250 080
E-mail: sales@luxor.ba
www.luxor.ba
Proizvodnja namještaja
Optima Power d.o.o.
Adresa: Hajduk Veljka 26, 74 480 Modriča
Kontakt osoba:Borislav Vranješ
Tel: +387 53 820 240
Fax:+387 53 820 240
E-mail: borislav.vranjes@power-optima.com
www.optima-power.ba
Osnovni mašinski radovi
Ornament d.o.o. Adresa: Đure Đakovića br.3, 74 480 Modriča 
Kontakt osoba: Nenad Šabić
Tel:+387 53 820 425
E-mail: nsabic@ornament.ba
www.ornament.ba
Proizvodnja PVC i ALU prozora i vrata
Revident d.o.o. Adresa: Trg Herceg Bosne 4, 88 340 Grude 
Kontakt osoba:Božo Vukoja
Tel: +387 39 662 485
Fax:+387 39 661 469
E-mail: bozo.vukoja@tel.net.ba
www.revident.ba
Konsultantske i revizorske usluge
MH "Elektroprivreda RS"
matično preduzeće a.d. Trebinje
z.p. Rudnik i termoelektrana Gacko a.d.

Adresa: Gračanica bb, 89 240 Gacko
Kontakt osoba: Petar Petrović
Tel: +387 59 472 222, +387 59 472 085
E-mail: petar.petrovic@ritegacko-rs.ba 
www.ers.ba
Proizvodnja uglja i električne energije
Rudarski institut d.d. Adresa: Rudarska 72, 75 000 Tuzla 
Kontakt osoba: Eldar Pirić
Tel: +387 35 281 232
Fax:  +387 35 282 700
E-mail: eldar.piric@rudarskiinstituttuzla.ba
www.rudarskiinstituttuzla.ba
Projektovanje i konsalting u rudarstvu, elektrotehnici, mašinstvu, građevinarstvu, geologiji, geotehnici, zaštiti na radu i zaštit okoline, ispitivanje materijala i konstrukcija.
TÜV Adria d.o.o. Adresa: Muhameda ef. Pandže b.b., 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: Muamer Peljto
Tel: 387 33 242 487
Fax:  387 33 242 485
E-mail: info@tuvadria.ba
www.tuvadria.ba
Certificiranje sistema upravljanja
Ured za kvalitet Kantona Sarajevo Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo
Kontakt osoba: Zlata Hašimbegović
Tel: +387 33 562 217
Fax:+387 33 562 217 
E-mail: uk@uk.ks.gov.ba
Državna administracija
z.p. Hidroelektrane na Drini a.d. Adresa: Nezuci br 42, 73 240 Višegrad 
Kontakt osoba: Darko Frganja
Tel: +387 58 490-403; +387 58 635 200, lokal 273
+387 65 588-757
Fax: +387 58 620 046 ili 635-202 
E-mail: darko.frganja@henadrini.com, hevgd@teol.net
www.henadrini.com
Proizvodnja električne energije, održavanje elektro-energetskih postrojenja i upravljanje hidroenergetskim potencijalima
Centar za promociju civilnog društva Adresa: Kalesijska 14,  71 000 Sarajevo
Kontakt osoba: Mirza Pesto
Tel: +387 33 644 810 
Fax: +387 33 644 810 
E-mail: mirza.pesto@cpcd.ba
www.cpcd.ba
Nevladina organizacija za promociju civilnog društva
Privredna štampa d.o.o. Adresa: Džemala Bijedića 185, Sarajevo
Kontakt osoba:  Alena Ahmetspahic Fočo
Centrala: +387 33 456-877  i  +387 33 461-023 (faks)
Služba pretplate: +387 33 542-700 (faks)
Redakcija: +387 33 460-748  i  +387 33 461-009 (faks)
Marketing: +387 33 234-712
E-mail: privrednastampa@epn.ba, info@privrednastampa.biz, pn@epn.ba 
www.privrednastampa.biz
Izdavačka kuća
z.u. Zavod za javno zdravstvo USK Adresa: dr Irfana Ljubljankića bb, 77 000 Bihać
Kontakt osoba: Jasmina Cepić
Tel: + 387 37 351 799, + 387 37 351-800
E-mail: zzjusk@bih.net.ba
Zdravstvena ustanova za javno-zdravstvenu djelatnost sekundarnog nivoa.
TQnet consulting  Adresa: Trg zlatnih ljiljana 29, 71 000 Sarajevo
Kontakt osoba: Mara Bokić
Tel: +387 33 463 638
Fax: +387 33 463 638    
Mobile: +387 65 662 348
Email: tqnet.consulting@gmail.com www.tqnet-consulting.ba
Konsultantske  uslugeza sisteme upravljanja kvalitetom
Ocean d.o.o. Adresa:Erika Brandisa 1, 72270 Travnik
+387 (030) 518 688
+387 (030) 510 070
Interquality d.o.o. Ibrahima Ljubovića 15, 71 000 Sarajevo
+387 33 638-458
Email: zinetab@yahoo.com
TÜV Croatia d.o.o. Azize Šaćirbegović bb,71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 33 650 73
Fax: +387 33 650 730
e-mail: acolan@tuv-croatia.hr
Zavod za ispitivanje kvalitete (ZIK) d.o.o. Mostar Sv. Leopolda Mandića 9/1, 88 000 Mostar
Tel: +387 36 327-923
Fax: +387 36 333-619
Email: zik-mostar@tel.net.ba

Asocijacija za kvalitet u BiH je
EOQ National Representative Organization

EOQ


"Nema kvaliteta bez kvalitetne okoline. ´Lanac kvaliteta´ povezuje sve ekonomske i društvene igrače. Kvalitet je briga svakoga i zahtjeva da svako bude uključen u taj lanac"
(Evropska Povelja o kvalitetu, Pariz, 23.10.1998)
"Potrebno je da privrednici poboljšaju svoje menadžerske sposobnosti, dok javna administracija mora omogućiti stvaranje ambijenta pogodnog za podršku održivog razvoja društva."
(Evropska vizija kvaliteta, januar 2000)
Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine, svijesno svoje uloge u promociji ideje kvaliteta na prostoru Bosne i Hercegovine, usvaja slijedeću
DEKLARACIJU O KVALITETU
kojom potvrđuje svoje iskreno opredjeljenje da se na putu ka evropskoj integraciji zalaže za doslijednu primjenu evropskih ideja, načela, principa i standarda.

(Sarajevo, 6. novembar 2001)
    Webmaster | Ažurirano 07/12/2014