AQBiH
ASOCIJACIJA ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI
АСОЦИЈАЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
BOSNIA AND HERZEGOVINA QUALITY ASSOCIATION


71000 Sarajevo, Topal Osman Paše 18A, Tel./Fax. +387 33 655 055
This page in English...
     

Novosti
  Novosti
Arhiva novosti
O nama
  O nama
Ovlaštena lica
Osnivači
Misija, vizija, ciljevi
Kontakti
Članovi Asocijacije
  Kolektivni članovi (pravna lica)
Individualni članovi (fizička lica)
Učlanite se
  Pristupnica za fizička lica
Pristupnica za pravna lica
Članarina
Dokumenti
  Statut Asocijacije
Poslovnik o radu Upravnog odbora
Poslovnik o radu Osnivačke skupštine
Odluka o osnivanju
Samo za članove
Projekti
  Državna nagrada za kvalitet
Obrazovanje za kvalitet
Konferencije
  Konferencija kvaliteta u BiH
Naučno-stručni skup Kvalitet
Konferencije drugih organizacija
Linkovi
  Korisni linkovi
Certificirane organizacije u BiH (vanjski link)
Tijela za certificiranje koja djeluju u BiH (vanjski link)

Zlatni sponzor:
BH Telecom d.d.


This Assistance is
from the American People:
FIRMA project
Konferencija  

KONFERENCIJA KVALITETA BOSNE I HERCEGOVINE
KA MODELU BIH IZVRSNOSTI
15-17 novembar 2007.
Kino dvorana Tešanj, Bosna i Hercegovina

Generalni sponzor: 


POSLOVNA IZVRSNOST I MODELI
Premda vjerojatno postoji i općenita i većini prihvatljiva definicija poslovne izvrsnosti razumljivo je da se u različitim područjima poslovanja ona tumači na ponešto drugačiji način, da se prilagođava ishodišnim stavovima karakterističnim za pojedino područje te da svatko ima i osobni stav u odnosu na ovu temu koja se tiče svih nas.
Globalizacija tržišta i sve oštriji uvjeti kompeticije postavljaju privrednim subjektima visoke norme poslovanja i ponašanja žele li opstati u okruženju ali i podići nivo uspješnosti. Sistemi upravljanja poslovanjem i kvalitetom pri tome se iskazuju glavnim elementima uspjeha, pa stoga ne čude stalne inovacije i novi pristupi u ovom području.
Poslovna izvrsnost, kao krajnji cilj podizanja nivoa uspješnosti, postala je osnovnim mjerilom dobrote pri uspoređivanju i ocjeni učinkovitosti funkcioniranja kako proizvodnih sistema tako i sistema čija su domena usluge bilo koje vrste (održavanje, zdravstvo, javne ustanove, .).
Biti izvrstan znači biti spreman na kontinuirano učenje i promjene, usvajajući i definirajući nove standarde u svakodnevnom radu prije no što nam naši partneri ukažu na tu potrebu. U protivnom, vrlo je teško govoriti o izvrsnosti koja bi trebala doprinositi konkurentnosti u vrlo dinamičnom okruženju u kojem kao kompanija poslujemo.
Također, pogrešno je promatrati procese certifikacije i raznoraznih certifikacijskih provjera kao krajnji cilj u postizanju izvrsnosti. Oni su pratioci svakodnevnog rada u kojem se nastojimo približiti, već u samoj definiciji nedohvativom, cilju da svoj zadatak obavimo savršeno. Nakon svakog posla, ma kako on izgledao savršeno, uviđate koliko toga može biti bolje i na drugi način, jednostavnije obavljeno. Zbog toga postoji potreba za stalnim usavršavanjem i promjenama, a mijenjajući sebe u cilju postizanja izvrsnosti mijenjate i sredinu u kojoj djelujete. Dok imamo taj osjećaj, postoji šansa da ono što stvaramo bude ocijenjeno izvrsnim.
Posljednjih petnaest godina svjedoci smo pojave brojnih pristupa i metodologija što vode poboljšanju učinkovitosti poslovnih sistema, odnosno njihovoj izvrsnosti.
Modeli izvrsnosti predstavljaju sistematski i sveobuhvatni pristup poboljšavanju, odnosno integriranu strategiju za poslovnu izvrsnost. Ti modeli mogu poslužiti za pripremu organizacije za natjecanje za odgovarajuću razinu izvrsnosti, ili za planiranje i neprekidno poboljšavanje. Oni omogućuju objektivno utvrđivanje položaja organizacije na skali izvrsnosti, ali također otkrivaju i područja u kojima je ona slaba odnosno jaka. Otkrivene slabosti predstavljaju dragocjeni potencijal za poboljšavanje i treba ih koristiti u planovima i programima poboljšavanja.
Za područje izvrsnosti već postoje vrlo prestižni modeli: u Europi EFQM Excellence Award, u USA Malcolm Baldrige National Quality Award i u Japanu Deming Prize.
Sa njima svakako idu u korak i brojni i alati i tehnike postizanja izvrsnosti.
Svjedoci smo da je većina zemalja u Evropi pa i u okruženju uvela nešto što se zove Nagrada kvaliteta, Oscar kvaliteta i slično gdje sa tim nagradama želi istaknuti domete preduzeća kojima ih dodjeljuje, a sa druge strane potaknuti druge da ramišljaju na sličan način.
Bosna i Hercegovina još uvijek nema ništa slično. Da li je ovo prilika za to?
Osnovni je cilj ove konferencije je informirati polaznike o stanju i trendovima na području upravljanja svih a posebno privrednih subjekata, s posebnim osvrtom na koncepte, pristupe, metodologiju i metode poboljšavanja poslovnih i drugih procesa  sve u cilju ostvarenja poslovne izvrsnosti.

ORGANIZACIONI ODBOR KONFERENCIJE
- Adnan Mujagić, dipl.inž.el.- predsjednik
- Dr. Safet Brdarević
- Dr. Miroslav Bobrek
- Mr. Mičo Jančev
- Mr. Petar Milašinović
- Midhat Čehajić, dipl.inž.maš.
- Kasim Kotorić, dipl.inž.maš.
- Venan Hadžiselimović, dipl.oec.
- Šefket Turalić, dipl.inž.maš.

VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA SKUPA
Skup će se održati od 15 do 17 novembra 2007. godine u Tešnju- BiH, a u sklopu obilježavanja Evropske sedmice i Svjetskog dana kvaliteta.

SMJEŠTAJ UČESNIKA SKUPA
Učesnici Konferencije mogu rezervisati smještaj u jednom od slijedećih hotela-motela
Motel RM - Tešanj tel: 032 656 600
Motel AA- Jelah tel: 032 663 - 609,
Motel Sunce - tel: 032 893 868 ili 063 374 377
Banja Vrućica - 053 410 030: 410 130 (Banja je udaljena 20 km od Tešnja)

TEMATIKA SKUPA
Konferencija će raditi na slijedeći način: plenarna sjednica (uvodni i pozivni radovi za globalne teme), simpozij (radovi po temama skupa) i po potrebi workshops (radni sastanci). Obavještavaju se svi potencijalni autori da mogu pripremiti radove iz slijedećih tematskih oblasti:
1. MODELI IZVRSNOSTI
Modeli izvrsnosti, nagrade za kvalitet i iz oblasti kvaliteta, Razvoj ljudskih resusrsa, Upravljanje znanjem, Orjenitsanost ka kupcu, Orjentisanost ka rezultatima, Javna odgovornost, Kontinuirano učenje, Razvoj saradnje
2. PRIMJERI DOSTIZANJA IZVRSNOSTI
Proizvodnja, Mala i srednja preduzeća, Komunalne usluge i javna uprava, Proizvodnja hrane, Zdravstvo i dr.

Uputstvo za pisanje radova učesnici mogu preuzeti na sljedećem linku.

KOTIZACIJA
Kotizacija za autore i učesnike Skupa je 100 KM, a za članove AQBiH 50 KM. Kotizacija obuhvata: zbornik radova sa skupa sa pratećim materijalima, prisustvo svim sekcijama i prezentacijama, osvježenje i piće dobrodošlice. Uplata na žiro-račun Asocijacije za kvalitet BiH, Topal Osman Paše 18A, 71000 Sarajevo, broj: 134-010-0000196836 kod IK banke Zenica, sa naznakom: "Kotizacija za konferenciju kvaliteta 2007" (na uplatnici navesti ime i prezime)

Osnovni ciljevi Konferencije:
Upoznavanje sa svjetskim i evropskim trendovima na polju upravljanja kvalitetom, te poslovne i organizacijske izvrsnosti.

Razmjena ideja, mišljenja i iskustava o stvaranju modela BiH izvrsnosti

Prezentacija iskustava BiH organizacija u razvoju, primjeni i unapređenju sistema upravljanja kvalitetom

Pokretanje inicijative za formiranje sekcije kvaliteta u zdravstvu u okviru AQBiH

Konferencija je zamišljena kao mjesto na kome će se članovi i drugi poslovni ljudi informirati o stanju i trendovima na području upravljanja svih, a posebno privrednih subjekata, s posebnim  osvrtom na koncepte, pristupe, metodologiju i metode poboljšavanja poslovnih i drugih procesa  sve u cilju ostvarenja poslovne izvrsnosti.
Konferencija je mjesto na kojem će menadžeri  najuspješnijih firmi i organizacija na polju  kvaliteta u Bosni i Hercegovini, prezentirati svoja dostignuća i rezultate iz prakse u duhu slogana ovogodišnje Konferencije: KA MODELU BIH IZVRSNOSTI

POKROVITELJ KONFERENCIJE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

FINALNI PROGRAM KONFERENCIJE

Četvrtak, 15.11.2007.
15.00-17.00 Sastanak Organizacionog odbora Konferencije
17.00-19.00 Sastanak UO AQBiH
19.00 - Piće dobrodošlice

Petak, 16.11.2007.
08.30 - 09.30 Registracija učesnika
09.30 - 10.00 Otvaranje Konferencije i pozdravna obraćanja
10.00 - 11.30 Uvodna izlaganja
11.30 - 14.00 Pauza za ručak i obilazak
14.00 - 15.30 Skupština AQBiH
13.30 - 15.00 Pauza za ručak
15.30 - 16.00 Kafe pauza
16.00 - 19.30 Prezentacija radova, diskusija i prezentacija iskustava
20,00 -            Zajednička večera učesnika

Subota, 17.11.2007.
09.00 - 10.00 Priprema prijedloga zaključaka
10.00 - 11.00 Diskusija i usvajanje dokumenata konferencije
11.00 - 13.00 Obilazak znamenitosti Tešnja
13.00 - ......... Odlazak učesnika konferencije

Detaljnije informacije:
Adnan Mujagić, predsjednik Org. odbora
tel: 033 460 571
e-mail: amujagic@bhtelecom.ba
Dr. Safet Brdarević, predsjednik AQBiH
Tel.: 032 449 143, 449 120, Fax: 033 655 055
e-mail: sbrdarevic@mf.unze.ba

Reklamni materijal (pdf,99 kB) i uputstvo za pisanje radova (doc, 67 kB) možete skinuti ako kliknete na linkove u zagradama.


Quality is Back - Back to Quality.
No Quality. No Business.
52. Kongres EOQ 
Beč, 04-06. juni 2008.

Evropska Nedelja Kvaliteta, 5-11. novembar 2007.
Q in Europe: 'Innovation and Care'


Asocijacija za kvalitet u BiH je
EOQ National Representative Organization

EOQ


"Nema kvaliteta bez kvalitetne okoline. ´Lanac kvaliteta´ povezuje sve ekonomske i društvene igrače. Kvalitet je briga svakoga i zahtjeva da svako bude uključen u taj lanac"
(Evropska Povelja o kvalitetu, Pariz, 23.10.1998)
"Potrebno je da privrednici poboljšaju svoje menadžerske sposobnosti, dok javna administracija mora omogućiti stvaranje ambijenta pogodnog za podršku održivog razvoja društva."
(Evropska vizija kvaliteta, januar 2000)
Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine, svijesno svoje uloge u promociji ideje kvaliteta na prostoru Bosne i Hercegovine, usvaja slijedeću
DEKLARACIJU O KVALITETU
kojom potvrđuje svoje iskreno opredjeljenje da se na putu ka evropskoj integraciji zalaže za doslijednu primjenu evropskih ideja, načela, principa i standarda.

(Sarajevo, 6. novembar 2001)
    Webmaster | Ažurirano 04/23/2010