AQBiH
ASOCIJACIJA ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI
АСОЦИЈАЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
BOSNIA AND HERZEGOVINA QUALITY ASSOCIATION


71000 Sarajevo, Topal Osman Paše 18A, Tel./Fax. +387 33 655 055
This page in English...
     

Novosti
  Novosti
Arhiva novosti
O nama
  O nama
Ovlaštena lica
Osnivači
Misija, vizija, ciljevi
Kontakti
Članovi Asocijacije
  Kolektivni članovi (pravna lica)
Individualni članovi (fizička lica)
Učlanite se
  Pristupnica za fizička lica
Pristupnica za pravna lica
Članarina
Dokumenti
  Statut Asocijacije
Poslovnik o radu Upravnog odbora
Poslovnik o radu Osnivačke skupštine
Odluka o osnivanju
Samo za članove
Projekti
  Državna nagrada za kvalitet
Obrazovanje za kvalitet
Konferencije
  Konferencija kvaliteta u BiH
Naučno-stručni skup Kvalitet
Konferencije drugih organizacija
Linkovi
  Korisni linkovi
Certificirane organizacije u BiH (vanjski link)
Tijela za certificiranje koja djeluju u BiH (vanjski link)

Zlatni sponzor:
BH Telecom d.d.


This Assistance is
from the American People:
FIRMA project
III Konferencija kvaliteta Bosne i Hercegovine  

PORUKA UČESNIKA III KONFERENCIJE KVALITETA
BOSNE I HERCEGOVINE:
"OSLOBODIMO SINERGIJU POVEZIVANJA"

Evropska Nedelja kvaliteta i Svjetski Dan kvaliteta bili su neposredan povod i pogodna prilika da se na Trećoj Konferenciji kvaliteta Bosne i Hercegovine, koja se, u organizaciji Asocijacije za kvalitet u BiH i Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH, održala 7-8. novembra na Jahorini, uz učešće oko 130 predstavnika zainteresovanih struktura, porazgovara o savremenim trendovima na području upravljanja kvalitetom, kao i o iskustvima i rezultatima Bosne i Hercegovine na njenom putu ka evropskim integracijama, gledano kroz prizmu kvaliteta. Na Konferenciji su se prvi put na jednom mjestu skupili i o tome raspravljali, predstavnici kompetentnih struktura na nivou države (Ministarstvo vanjske/ spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, Institut za standardizaciju BiH, Institut za mjeriteljstvo BiH, Institut za akreditaciju BiH, Agencija za nadzor nad tržištem BiH, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH), predstavnici drugih institucija i udruženja iz Bosne i Hercegovine (Asocijacija za kvalitet u BiH, Ljekarska komora Kantona Sarajevo), kao i predstavnici privrednih i drugih organizacija iz Bosne i Hercegovine.

Svjedoci smo istinskog pokreta za kvalitet u svijetu, pri čemu se neprestano naglašava da je kvalitet ključ konkurentnosti, te da postaje fundamentalni način vođenja svakog biznisa, bilo gdje na zemljinoj kugli. Međutim, istovremeno, sve više preovladava i shvatanje da kvalitet ne može biti cilj sam za sebe, već sredstvo za postizanje višeg cilja - kvalitet života. Nažalost, podaci koji se redovno objavljuju u izvještajima kompetentnih međunarodnih institucija, potvrđuju činjenicu da se Bosna i Hercegovina nalazi na dnu liste država prema broju certificiranih sistema kvaliteta u saglasnosti sa odgovarajućim međunarodnim standardima. Ista je situacija kada se upoređuju relevantni podaci o indeksu konkurentnosti država, što je nedvojbeni dokaz da postoji jaka korelacija između kvaliteta i izvrsnosti, s jedne i konkurentnosti privrede, sa druge strane.

Posebno zabrinjava veliko zaostajanje naše zemlje u odnosu na ex-socijalističke zemlje, nove članice EU. Slijedeći iskustva i kriterije provjerene u praksi, te su zemlje donijele svoje Programe za poboljšanje kvaliteta, kao i odgovarajuće Nagrade za kvalitet, sa osnovnim ciljem da pomognu u stvaranju uslova za poboljšanje konkurentnosti privrede. Pokretači i nosioci takvih aktivnosti bile su najviši organi vlasti tih zemalja vođeni, prije svega, ekonomskim interesima. Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih evropskih zemalja koje nemaju državni Program kvaliteta i državnu Nagradu za kvalitet u skladu sa evropskim kriterijumima, što je jedan od značajnijih uzroka našeg zaostajanja i postojećeg nesklada između postignutih rezultata i naših želja za što bržu integraciju u EU.

Mi, učesnici Konferencije, svijesni smo situacije u kojoj se nalazi naša zemlja, ali smo istovremeno, iz vlastitog iskustva, ubjeđeni da se ona može poboljšati samo ako se svi okrenemo uočenim problemima i savremenim alatima za njihovo rješavanje. Ohrabrujuće djeluje činjenica da je, iako sa znatnim zakašnjenjem, stvorena solidna infrastruktura države (instituti za Standardizaciju, Mjeriteljstvo i Akreditaciju, Agencija za nadzor nad tržištem BiH, kao temeljnih stubova uređenog sistema osiguranja kvaliteta u svakoj državi), kao i kritičan broj privrednih i neprivrednih organizacija i asocijacija koji, svojim primjerom i djelovanjem, može značajno doprinijeti dostizanju željenog cilja. Međutim, nisu do kraja sagledane sve potrebne pretpostavke i mehanizmi za oslobođenje stvaralačke sinergije povezivanja svih ovih struktura na nivou države, kao i okviru regiona i Evrope, a u čijoj je osnovi kvalitet. Razrešenjem ovih problema, imamo šansu da budemo dio svjetskog pokreta za kvalitet, jer >Za kvalitet nema granica<, glasi moto Svjetskog Dana kvaliteta, koji se ove godine obilježava u četvrtak, 13. novembra.

Ako je Evropa naše strateško opredjeljenje, primjena evropskih modela i međunarodnih standarda kvaliteta i modela izvrsnosti mora nam postati prioritetni zadatak. Zbog toga, upućujemo poziv Savjetu/Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da, u okviru svojih nadležnosti, te u duhu savremenog shvatanja kvaliteta, kao i opredjeljenja izraženih u Deklaraciji o kvalitetu od 6. novembra 2001. godine, doprinese stvaranju ambijenta u kojem će građani Bosne i Hercegovine biti aktivni sudionici u povećanju kvaliteta svog življenja. To bi bio pravi odgovor na sadašnje probleme i buduće izazove sa kojima se susreće naša zemlja, jer smo ubjeđeni da će poboljšanje kvaliteta u radu svih struktura društva sigurno dovesti do povećanja konkurentnosti privrede i države. U tome je bit poruke sa kojom se ove godine obilježava Evropska nedelja kvaliteta: >Vratimo se kvalitetu, jer bez njega nema poslovnih uspjeha<.

Asocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovini, dosadašnjim aktivnostima i postignutim rezultatima, a naročito prijemom u punopravno članstvo Evropske organizacije za kvalitet, dokazala je da ima potencijala za izradu Državnog Programa kvaliteta i Državne Nagrade za kvalitet Bosne i Hercegovine. Uz odgovarajuću podršku najviših organa vlasti BiH i Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH u razrješavanju određenih problema organizacijke i finansijske prirode, spremna je prihvatiti svoj dio zadatka i preuzeti odgovornost za njegovu uspješnu realizaciju.  

Učesnici Konferencije  

Jahorina, 8. novembra 2008.

 


Asocijacija za kvalitet u BiH je
EOQ National Representative Organization

EOQ


"Nema kvaliteta bez kvalitetne okoline. ´Lanac kvaliteta´ povezuje sve ekonomske i društvene igrače. Kvalitet je briga svakoga i zahtjeva da svako bude uključen u taj lanac"
(Evropska Povelja o kvalitetu, Pariz, 23.10.1998)
"Potrebno je da privrednici poboljšaju svoje menadžerske sposobnosti, dok javna administracija mora omogućiti stvaranje ambijenta pogodnog za podršku održivog razvoja društva."
(Evropska vizija kvaliteta, januar 2000)
Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine, svijesno svoje uloge u promociji ideje kvaliteta na prostoru Bosne i Hercegovine, usvaja slijedeću
DEKLARACIJU O KVALITETU
kojom potvrđuje svoje iskreno opredjeljenje da se na putu ka evropskoj integraciji zalaže za doslijednu primjenu evropskih ideja, načela, principa i standarda.

(Sarajevo, 6. novembar 2001)
    Webmaster | Ažurirano 04/22/2010