AQBiH
ASOCIJACIJA ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI
АСОЦИЈАЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
BOSNIA AND HERZEGOVINA QUALITY ASSOCIATION


71000 Sarajevo, Topal Osman Paše 18A, Tel./Fax. +387 33 655 055
This page in English...
     

Novosti
  Novosti
Arhiva novosti
O nama
  O nama
Ovlaštena lica
Osnivači
Misija, vizija, ciljevi
Kontakti
Članovi Asocijacije
  Kolektivni članovi (pravna lica)
Individualni članovi (fizička lica)
Učlanite se
  Pristupnica za fizička lica
Pristupnica za pravna lica
Članarina
Dokumenti
  Statut Asocijacije
Poslovnik o radu Upravnog odbora
Poslovnik o radu Osnivačke skupštine
Odluka o osnivanju
Samo za članove
Projekti
  Državna nagrada za kvalitet
Obrazovanje za kvalitet
Konferencije
  Konferencija kvaliteta u BiH
Naučno-stručni skup Kvalitet
Konferencije drugih organizacija
Linkovi
  Korisni linkovi
Certificirane organizacije u BiH (vanjski link)
Tijela za certificiranje koja djeluju u BiH (vanjski link)

Zlatni sponzor:
BH Telecom d.d.


This Assistance is
from the American People:
FIRMA project
Odluka o osnivanju Asocijacije za kvalitet u BiH  
Na sjednici Osnivačke skupštine održanoj dana 13. novembra/studenog 2003. godine u Zenici, a u skladu sa članom 9. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/2001) donesena je

ODLUKA O OSNIVANJU UDRUŽENJA "ASOCIJACIJA ZA KVALITET BOSNE I HERCEGOVINE".

Član 1.
Ovom odlukom osniva se Udruženje koje će djelovati pod nazivom:
"ASOCIJACIJA ZA KVALITET BOSNE I HERCEGOVINE".

Skraćeni naziv Udruženja je: "ASOCIJACIJA ZA KVALITET BiH".

Naziv Udruženja na engleskom jeziku glasi: "BOSNIA & HERZEGOVINA QUALITY ASSOCIATION ".

Član 2.
Osnivači Udruženja "ASOCIJACIJA ZA KVALITET BOSNE I HERCEGOVINE" (u daljem tekstu: "ASOCIJACIJA ZA KVALITET BiH") iz člana 1. ove odluke su osobe čija su imena i podaci, sa svojeručnim potpisima navedena na propisanom obrascu, koji čini sastavni dio ove odluke.
Lista osnivača iz stava 1. ovog člana, sa imenima i podacima o godini rođenja, mjestu i adresi stanovanja, jedinstvenom matičnom broju i sa svojeručnim potpisima čini sastavni dio ove odluke.

Član 3.
Sjedište ASOCIJACIJA ZA KVALITET BiH je u Zenici, Ul. Fakultetska br. 1.

Član 4.
Misija Asocijacije za kvalitet BiH i osnovni ciljevi osnivanja su:
- Promoviranje ideje kvaliteta na svim nivoima, djelatnostima i sektorima u okviru Bosne i Hercegovine;
- Pomoć u prenosu savremenih svijetskih i evropskih znanja iz oblasti upravljanja kvalitetom;
- Organiziranje stručnog i interesnog povezivanja članstva kroz različite oblike djelovanja;
- Stvaranje uvjeta za razmjenu iskustava iz oblasti upravljanja sistemom kvaliteta;
- Povezivanje sa priznatim evropskim i svjetskim organizacijama za kvalitet;
- Saradnja sa sličnim organizacijama iz susjednih zemalja i šireg regiona;
- Animiranje političkih, privrednih, kulturnih i ostalih lidera za razvoj ideje kvaliteta u Bosni i Hercegovini.

Član 5.
Osoba ovlaštena da obavlja poslove upisa u Registar udruženja je gospodin Prof. dr. Safet Brdarević, koji ovo ovlaštenje može prenijeti i na punomoćnika.

Član 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zenica, 13. novembar/studeni 2003. god.
Broj: 01- OS - 2/2003.
Predsjedavajući Osnivačke skupštine
(Mr. Mirsad Begić)

Asocijacija za kvalitet u BiH je
EOQ National Representative Organization

EOQ


"Nema kvaliteta bez kvalitetne okoline. ´Lanac kvaliteta´ povezuje sve ekonomske i društvene igrače. Kvalitet je briga svakoga i zahtjeva da svako bude uključen u taj lanac"
(Evropska Povelja o kvalitetu, Pariz, 23.10.1998)
"Potrebno je da privrednici poboljšaju svoje menadžerske sposobnosti, dok javna administracija mora omogućiti stvaranje ambijenta pogodnog za podršku održivog razvoja društva."
(Evropska vizija kvaliteta, januar 2000)
Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine, svijesno svoje uloge u promociji ideje kvaliteta na prostoru Bosne i Hercegovine, usvaja slijedeću
DEKLARACIJU O KVALITETU
kojom potvrđuje svoje iskreno opredjeljenje da se na putu ka evropskoj integraciji zalaže za doslijednu primjenu evropskih ideja, načela, principa i standarda.

(Sarajevo, 6. novembar 2001)
    Webmaster | Ažurirano 04/01/2010