AQBiH
ASOCIJACIJA ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI
АСОЦИЈАЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
BOSNIA AND HERZEGOVINA QUALITY ASSOCIATION


71000 Sarajevo, Topal Osman Paše 18A, Tel./Fax. +387 33 655 055
This page in English...
     

Novosti
  Novosti
Arhiva novosti
O nama
  O nama
Ovlaštena lica
Osnivači
Misija, vizija, ciljevi
Kontakti
Članovi Asocijacije
  Kolektivni članovi (pravna lica)
Individualni članovi (fizička lica)
Učlanite se
  Pristupnica za fizička lica
Pristupnica za pravna lica
Članarina
Dokumenti
  Statut Asocijacije
Poslovnik o radu Upravnog odbora
Poslovnik o radu Osnivačke skupštine
Odluka o osnivanju
Samo za članove
Projekti
  Državna nagrada za kvalitet
Obrazovanje za kvalitet
Konferencije
  Konferencija kvaliteta u BiH
Naučno-stručni skup Kvalitet
Konferencije drugih organizacija
Linkovi
  Korisni linkovi
Certificirane organizacije u BiH (vanjski link)
Tijela za certificiranje koja djeluju u BiH (vanjski link)

Zlatni sponzor:
BH Telecom d.d.


This Assistance is
from the American People:
FIRMA project
Lica ovlaštena za predstavljanje i zastupanje Asocijacije  

Na osnovu odluke o izboru organa Asocijacije donesene na IX (izbornoj) Skupštini Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini, održane 08.07.2013. godine u Sarajevu i Člana 57. Statuta Asocijacije, lica ovlaštena za predstavljanje i zastupanje ASOCIJACIJE ZA KVALITET BOSNE I HERCEGOVINE, sa sjedištem u Sarajevu su:

Mr.Sc. Mara Bokić predsjednica mara.bokic@gmail.com +387 65 662 348
Mr.Sc Milenko Raguž podpredsjednik milenko.raguz1@tel.net.ba +387 63 322 669
Adnan Mujagić podpredsjednik adnan.mujagic@bhtelecom.ba +387 61 130 004

Dr. Samir Lemeš je ovlašteni predstavnik Asocijacije u Evropskoj organizaciji za kvalitet EOQ.

Upravni odbor Asocijacije  

Na IX (izbornoj) Skupštini Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini, održane 08.07.2013. godine u Sarajevu, izvršen je izbor članova UPRAVNOG ODBORA, kako slijedi:

 • Mr.Sc. Mara Bokić - predsjednica (Sarajevo)
 • Mr.Sc. Milenko Raguž - potpredsjednik (Čapljina)
 • Adnan Mujagić - potpredsjednik (Sarajevo)
 • Zineta Ćemerlić - članica (Sarajevo)
 • Husein Keran - član (Tuzla)
 • Esad Bajramović - član (Bihać)
 • Milenko Puce - član (Mostar)
 • Goran Tešanović - član (Istočno Sarajevo)
 • Dr.Sc. Božo Vukoja - član (Grude)
Nadzorni odbor Asocijacije  
Na IX (izbornoj) skupštini Asocijacije za kvalitet Bosne i Hercegovine izvršen je izbor članova NADZORNOG ODBORA, kako slijedi:
 • Nenad Đurić (Trebinje)
 • Rafo Beno (Mostar)
 • Alma Aganović (Sarajevo)
Članovi Skupštine Asocijacije  
Na IX (izbornoj) skupštini Asocijacije za kvalitet Bosne i Hercegovine izvršen je izbor članova SKUPŠTINE, kako slijedi:
 • Mirsad Begić - predsjednik (Sarajevo)
 • Zlata Hašimbegović - potpredsjednica (Sarajevo)
 • Mira Bajić - potpredsjednica (Bijeljina)

Asocijacija za kvalitet u BiH je
EOQ National Representative Organization

EOQ


"Nema kvaliteta bez kvalitetne okoline. ´Lanac kvaliteta´ povezuje sve ekonomske i društvene igrače. Kvalitet je briga svakoga i zahtjeva da svako bude uključen u taj lanac"
(Evropska Povelja o kvalitetu, Pariz, 23.10.1998)
"Potrebno je da privrednici poboljšaju svoje menadžerske sposobnosti, dok javna administracija mora omogućiti stvaranje ambijenta pogodnog za podršku održivog razvoja društva."
(Evropska vizija kvaliteta, januar 2000)
Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine, svijesno svoje uloge u promociji ideje kvaliteta na prostoru Bosne i Hercegovine, usvaja slijedeću
DEKLARACIJU O KVALITETU
kojom potvrđuje svoje iskreno opredjeljenje da se na putu ka evropskoj integraciji zalaže za doslijednu primjenu evropskih ideja, načela, principa i standarda.

(Sarajevo, 6. novembar 2001)
    Webmaster | Ažurirano 02/19/2014