AQBiH
ASOCIJACIJA ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI
АСОЦИЈАЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
BOSNIA AND HERZEGOVINA QUALITY ASSOCIATION


71000 Sarajevo, Topal Osman Paše 18A, Tel./Fax. +387 33 655 055
This page in English...
     

Novosti
  Novosti
Arhiva novosti
O nama
  O nama
Ovlaštena lica
Osnivači
Misija, vizija, ciljevi
Kontakti
Članovi Asocijacije
  Kolektivni članovi (pravna lica)
Individualni članovi (fizička lica)
Učlanite se
  Pristupnica za fizička lica
Pristupnica za pravna lica
Članarina
Dokumenti
  Statut Asocijacije
Poslovnik o radu Upravnog odbora
Poslovnik o radu Osnivačke skupštine
Odluka o osnivanju
Samo za članove
Projekti
  Državna nagrada za kvalitet
Obrazovanje za kvalitet
Konferencije
  Konferencija kvaliteta u BiH
Naučno-stručni skup Kvalitet
Konferencije drugih organizacija
Linkovi
  Korisni linkovi
Certificirane organizacije u BiH (vanjski link)
Tijela za certificiranje koja djeluju u BiH (vanjski link)

Zlatni sponzor:
BH Telecom d.d.


This Assistance is
from the American People:
FIRMA project
Pristupnica za članstvo u Asocijaciji za kvalitet u Bosni i Hercegovini (kolektivno članstvo)
Naziv firme:
Odgovorno lice:
Osoba zadužena za poslove kvaliteta:
Adresa:
Kontakt telefon/fax:
E-mail adresa:
Web stranica:
Certifikat organizacije: ISO 9000  ISO 14000  ISO 27000  HACCP 
Ukratko opište usluge
koje biste ponudili
članovima Asocijacije
putem web portala AQBiH:
Saglasan sam da redovno plaćam godišnju članarinu Asocijacije u iznosu od 100 KM. Ovim putem izjavljujem da pristupam Asocijaciji za kvalitet u BiH, te se obavezujem da ću djelovati u skladu sa ciljevima i aktivnostima definiranim Statutom Asocijacije.

Uplata članarine se može izvršiti na:
Asocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovini
Topal Osman Paše 18A
71000 Sarajevo
Broj žiro računa:
140-103-11300002-71, Sberbank BH d.d. Sarajevo
sa naznakom: "Članarina".
Pristupnicu možete preuzeti i u
MS Word 2003 ili Adobe PDF formatu.

Popunite je i pošaljite nam je na fax broj:
      (+387) 33 655 055
ili poštom na adresu:
      Asocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovini
      Topal Osman Paše 18A
      71000 Sarajevo
Pristupnica - MS Word 2003 dokument Pristupnica - Adobe PDF dokument

Asocijacija za kvalitet u BiH je
EOQ National Representative Organization

EOQ


"Nema kvaliteta bez kvalitetne okoline. ´Lanac kvaliteta´ povezuje sve ekonomske i društvene igrače. Kvalitet je briga svakoga i zahtjeva da svako bude uključen u taj lanac"
(Evropska Povelja o kvalitetu, Pariz, 23.10.1998)
"Potrebno je da privrednici poboljšaju svoje menadžerske sposobnosti, dok javna administracija mora omogućiti stvaranje ambijenta pogodnog za podršku održivog razvoja društva."
(Evropska vizija kvaliteta, januar 2000)
Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine, svijesno svoje uloge u promociji ideje kvaliteta na prostoru Bosne i Hercegovine, usvaja slijedeću
DEKLARACIJU O KVALITETU
kojom potvrđuje svoje iskreno opredjeljenje da se na putu ka evropskoj integraciji zalaže za doslijednu primjenu evropskih ideja, načela, principa i standarda.

(Sarajevo, 6. novembar 2001)
    Webmaster | Ažurirano 01/17/2014