AQBiH
ASOCIJACIJA ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI
АСОЦИЈАЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
BOSNIA AND HERZEGOVINA QUALITY ASSOCIATION


71000 Sarajevo, Topal Osman Paše 18A, Tel./Fax. +387 33 655 055
Bosanski jezik...
     
News
  News
About us
  About us
Authorized persons
Founders
Mission, Vision, Objectives
Contacts
Members
  Organizations
Become a member
  Application form for individuals
Application form for organizations
Membership fee
Documents
  Statute
Projects
  National Quality Award
Education for Quality
Conferences
  Conference of Quality in B&H
Scientific-expert conference "Quality"
Links
  Useful links
Certified organizations in B&H (external link)
Certifying Bodies in B&H (external link)

Golden sponsor:
BH Telecom d.d.


This Assistance is
from the American People:
FIRMA project
Organizations - members  
Search
Organization Address Tel/Fax/E-mail/Web Contact person More info
Agencija za certificiranje halal kvalitete

The Agency for Halal Quality Certification
Tuzla
Turalibegova 39
035 258-427
fax: 035 258-427
agencija@halal.ba
www.halal.ba
Valdet Peštalić Specialized institution of Islamic Community in BH, which deals with the certification of Halal products, manufacturers and services, and monitoring of implementation of requirements of Halal standard BAS 1049:2007 in companies that have implemented these requirements.
More info...
Akaz - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH Ilidža
Dr. Mustafe Pintola 1
033 771-870
fax: 033 771-880
ridjanovic@akaz.ba
www.akaz.ba
Dr. Zoran Riđanović  
Aluminij d.o.o. Mostar
Bačevići bb
036 375-555
fax: 036 350-065
www.aluminij.ba
  Certificiran sustav upravljanja kvalitetom (QMS)
ISO 9001:2000
Certificiran sustav upravljanja zaštitom okoliša (EMS) ISO 14001:1996
Postupno se uvodi sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu OHSAS 18001:1999, te sustav socijalne/društvene odgovornosti SA 8000:1997
BH Telekom d.d. Sarajevo
Obala Kulina Bana 8
033 232-651
fax: 033 221-111
www.bhtelecom.ba
Adnan Mujagić Prva telekomunikacijska kompanija u regiji - dobitnik certifikata ISO 9001:2000
Bičakić d.o.o. Sarajevo
Bistrik do 11
033 259-170
fax: 033 259-172
info@bicakcic.ba
www.bicakcic.ba
  Projektovanje, inženjering, konsalting
Bosio d.o.o. Zenica
Travnička cesta 1
032 403-970
fax: 032 403-970
jusuf.durakovic@bosio.si
www.bosio.si/bosio_group.aspx
Jusuf Duraković Proizvodnja industrijskih peći
Cady d.o.o. Sarajevo
Ilidža - Tvornička 3
061 157 385
selim@cady.ba
www.cady.ba
Selim Čemerlić  
Centar za promociju civilnog društva Sarajevo
Nikole Kašikovića 7
033 474-033
info@cpcd.ba
Daguda Aida  
Džana-trade d.o.o. Tuzla fax: 035 310-341 Jadranka Čaušević  
Elektroprijenos BiH, Operativno područje Sarajevo Sarajevo
Vilsonovo šetalište 15
033 751-100
fax: 033 751-109
www.elprenosbih.ba
Sulejman Čeligija Kompanija za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini
Elektroprivreda BiH, Termoelektrana Kakanj Kakanj
Kakanj bb
032 771-004
fax: 032 771-005
www.tekakanj.ba
  ISO 9001:2000
Elektroprivreda BiH, Termoelektrana Tuzla Tuzla
21. aprila 4
035 305-000
fax: 035 305-006
   
Energoinvest d.d. Sarajevo
Hamdije Ćemerlića 2
033 610-355
fax: 033 659-618
www.energoinvest.ba
  Multidisciplinarni inženjering (projektovanje, proizvodnja, inženjering, konsalting, istraživanje i razvoj, trgovina, zastupstvo i posredništvo , transfer tehnologije i znanja)
Certifikati:
OHSAS 18001:2007
ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
SellihcA
Microsoft Gold Partner
Energotehnika Doboj
Nikole Tesle 6
053 236-563
066 905-284
deanmitrovic@gmail.com
www.energotehnika.ba
Dean Mitrović Preduzeće za građenje, proizvodnju, projektovanje, tehnička ispitivanja i ekologiju
ISO 9000
Herkon d.o.o. Mostar
Biskupa Čale 10
036 321-454
fax: 036 324-618
info@herkon.ba
www.herkon.ba
Beno Rafo Kontrola kakvoće i količine robe
ISO 9001:2000
Akreditacija BATA LI-16-01 za ispitni laboratorij
Akreditacija BATA IN-16-02 za inspekcijsko tijelo
Hifa d.o.o. Tešanj
Krndija bb
032 650-600
fax: 032 650-401
hifa@bih.net.ba
www.hifa.com.ba
Hadžiselimović Venan  
Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo
Hamdije Kreševljakovića 18/I
033 225-880
fax: 033 225-882
ins-rgh@bih.net.ba
www.inspekt-rgh.com.ba
Halid Jazvin Među prvih pet firmi u Europi u djelatnosti kontrole i laboratorijskih ispitivanja uglja, mineralnih sirovina, uzorkovanja, analize i izrade elaborata o kvalitetu rudnih nalazišta, nafte, naftnih proizvoda, otpadnih voda, biomase itd. Posjeduje akreditirana dva ispitna laboratorija za ispitivanje tečnih naftnih goriva, dvije laboratorije za analize svih vrsta ugljeva, koksa, biomase, boksita i proizvoda bazne hemije te laboratorij za otpadne vode.
Institut za privredni inženjering d.o.o. Zenica
Topal Osman Paše 18A
032 445-600
fax: 032 445-601
info@ipi.ba
www.ipi.ba
Klisura Fuad Firma za istraživanje i eksperimentalni razvoj, planiranje i projektovanje, konsalting i edukaciju.
Certificirani prema ISO/IEC 27001:2005
Interquality d.o.o. Sarajevo
033 638-458
zinetab@yahoo.com

  Konsalting i edukacija
In-time d.o.o. Tešanj
Gazi Ferhat bega bb
032 650-538 Husaković Šefik  
J.U. Univerzitet u Zenici
O.J. Metalurški institut "Kemal Kapetanović"
Zenica
Travnička cesta 7
032 247-999
fax: 032 247-980
miz@miz.ba
www.miz.ba
Oruč Mirsada Akreditacije laboratorija: LK-02-01 (kalibracija uređaja za silu, moment sile i tvrdoće)
LI-02-02 (mehanička ispitivanja metalnih materijala)
LI-02-03 (metalografska ispitivanja metalnih materijala)
LI-02-04 (hemijska ispitivanja metalnih materijala i naftnih proizvoda, fizičko mehanička ispitivanja građevinskih materijala, uključujući i vatrostalne materijale)
LK-02-05 (kalibracija mjerila temperature i pritiska)
IN-02-06 (za ocjenjivanje usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva)
Kanton Sarajevo, Ured za kvalitet Sarajevo
Reisa Džemaludina Čauševića 1
033 562-217
fax: 033 562-223
www.ks.gov.ba
Hašimbegović Zlata ISO 9001:2008
Klaus Lehmann GmbH d.o.o. Gračanica
Grabovac bb
035 708-702
fax: 035 708-703
info@klaus-lehmann.ba
www.klaus-lehmann.ba
  Specijalizovano preduzeće za izvođenje radova i pružanje visokokvalitetnih usluga i roba iz oblasti elektronike i elektrotehnike
Labena d.o.o. Sarajevo
Stupska b.b.
033 921-493
fax: 033 922-478
rondic@labena.ba
www.labena.si/bih
Dženan Rondić Isporuka medicinske, laboratorijske i procesne opreme stranih proizvođača, potrošnog materijala, servis i obrazovanje
Megastil d.o.o. Banja Luka
Veljka Mlađenovića b.b.
megastil@blic.net Biljana Čolić  
Ocean d.o.o. Travnik
Erika Brandisa 1
030 511-162
fax: 030 510-070
info@ocean.ba
www.ocean.ba
Senid Gerin Već dvije decenije prisutni na IT tržištu kao isporučilac kompletnih rješenja informacionih sistema
Opća bolnica Tešanj Tešanj
Braće Pobrića 17
032 650-662
fax: 032 650-605
www.bolnicatesanj.ba
Prim. dr Hajrudin Đogić  
Općinsko vijeće Tešanj Tešanj
Titova bb
032 650-022
fax: 032 650-220
www.opcina-tesanj.ba
   
Orao A.D. Bijeljina
Šabačkih đaka bb
055 202-006
fax: 055 202-007
oraol@rstel.net
dr. Biljana Marković, dipl.ing. Certifikovani prema vazduhoplovnom standardu EN 9100
Privredna komora Republike Srpske Banjaluka
Đure Daničića 1/II
054 215 744
fax:
info@komorars.ba
Olivera Pejić  
Proteko d.o.o. Mostar Čapljina
Ruđera Boškovića 6
036 325-561
fax: 036 807-469
milenko.raguz1@tel.net.ba
Milenko Raguž Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
Rafinerija ulja Modriča Modriča
Vojvode Stepe 49
053 810-111
fax: 053 812-541
www.modricaoil.com
Mirko Petrović
Branko Despotović
 
RM-LH d.o.o. Zenica
Zmaja od Bosne - Poslovna zona "Zenica 1"
032 200-420
fax: 032 200-421
izudin.zrnic@rmlh.ba
www.rmlh.ba
Zrnić Izudin Društvo za izradu i montažu industrijskih postrojenja, cijevnih sistema i prateće opreme.
Trenutno se implementira integralni sistem upravljanja ISO 9001:2008, Sistem zaštite na radu, zdravlja i sigurnosti radnika i zaštite okoliša SCC (ISO 14001 i ISO 18001) i sveobuhvatni zahtjevi kvaliteta pri zavarivanju topljenjem metalnih materijala EN ISO 3834 - 2.
Rudar d.o.o. Tuzla
Mitra Trifunovića Uče 9
035 281-669
fax: 035 281-669
doorudar@bih.net.ba
www.rudar.ba
Nura Devedžić Izvođenje rudarskih, građevinskih, mašinskih i montažnih radova i usluga
ISO 9001:2008
Sarajevogas d.o.o. Sarajevo
Muhameda ef. pandže 4
033 467-713
fax: 033 445-525
sarajevogas@sarajevogas.ba
www.sarajevogas.ba
  Od 27. aprila 2005. Sarajevogas posjeduje certifikate ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004
SGS BiH Sarajevo
Hamdije Kreševljakovića 18
061 484 984
sanjin.konjhodžiæ@sgs.com
www.sgs.com
Sanjin Konjhodžić  
Sistem Qualita S d.o.o. Pale
Magistralni put bb
057 200-981
fax: 057 224-955
sistemqualitas@paleol.net
www.sistemqualitas.com
  Ispitivanje industrijskih proizvoda: energenti, proizvodi od drveta i namještaj, hemijska sredstva za zaštitu i metala, mebl, rude; industrijskih proizvoda u građevinarstvu, ekološka ispitivanja: emisija u vazduh, otpadne vode, zemljište, otpadna ulja; ispitivanje prehrambenih proizvoda široke namjene: tečnih i čvrstih, cigarete, sredstva higijene, vještačko đubrivo
Služba za zapošljavanje Ze-Do Kantona Zenica
Adolfa Golderberga
032 448-200
fax: 032 405-173
szz_zedo@bih.net.ba
www.zdk.ba

Nihad Pašalić  
Tüv Adria d.o.o. Sarajevo
Muhameda ef. Pandže bb, PP3
033 242-487
fax: 033 242-485
info@tuvadria.ba
www.tuvadria.ba
Muamer Peljto Dodjeljuje certifikate za slijedeće međunarodne standarde:
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO 22000:2005
HACCP
OHSAS 18001:2007
GMP+
BRC GLOBAL FOOD STANDARD
IINTERNATIONAL FOOD STANDARD IFS
Certifikacija proizvoda:
CE znak, GS oznaka
Tüv Sava d.o.o. Ljubljana
Likozarjeva 14
+386 1 231-2741
fax: +386 1 231-3752
zerzen@tuv.si
www.tuv.si
Zvezdana Eržen  
Tvornica cementa Kakanj d.d.  Kakanj
Selima ef. Merdanovića 146
032 557-500
fax: 032 557-600
kakanjcement@heidelbergcement.com
www.heidelbergcement.ba
  Tvornica cementa Kakanj je prva organizacija u Bosni i Hercegovini koja je razvila i implementirala integrirani sistem upravljanja kvalitetom, okolinom, te zdravljem i sigurnošću na radu, u skladu sa zahtjevima standarda
ISO 9001:2000,
ISO 14001:2004,
EN 197-1:2005 i OHSAS 18001:1999
Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora BiH Sarajevo
Branislava Đurđeva 10
033 663 370
fax: 033 214 292
www.komorabih.ba
   
Vita d.o.o. Zenica
Školska 10
- Metalurg City Centar -
032 248-489
fax: 032 248-489
vita@bih.net.ba
Mensura Sušić certificirani po ISO 9001:2000
Zavod za ispitivanje kvaliteta Mostar
Sv. Leopolda Mandića 9/1
036 327-923
fax: 036 333-619
zik-mostar@tel.net.ba
www.zik.hr

Puce Milenko  
Zvečevo-Lasta Čapljina
Kneza Domagoja bb
www.zvecevo-lasta.ba

   

B&H Quality Association is
EOQ National Representative Organization

EOQ
 

"In our complex organisations, quality is inseparable from solidarity. The "chain of quality" unites and links all the economic and social players. Quality is thus the concern of everyone and demands that everyone be involved."
(European Quality Charter, Paris, 23.10.1998)
"The economic operators need to improve their managerial capacity, and the public administrations should facilitate the creation of an environment favourable to supporting a sustainable development of society."
(European Quality Vision, January 2000)
Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina, aware of own role in the promotion of the idea of quality in Bosnia and Herzegovina, addopted following
DECLARATION ON QUALITY
by which it confirms sincere devotion to act toward European integration by using European ideas, attitudes, principles and standards.

(Sarajevo, 6th November 2001)
    Webmaster | Updated 05/08/2014