AQBiH
ASOCIJACIJA ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI
АСОЦИЈАЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
BOSNIA AND HERZEGOVINA QUALITY ASSOCIATION


71123 Istočno Sarajevo, Vuka Karadžića 30, Tel./Fax. +387 57 340 514
This page in English...
     

Novosti
  Novosti
Arhiva novosti
O nama
  O nama
Ovlaštena lica
Osnivači
Misija, vizija, ciljevi
Kontakti
Članovi Asocijacije
  Kolektivni članovi (pravna lica)
Individualni članovi (fizička lica)
Učlanite se
  Pristupnica za fizička lica
Pristupnica za pravna lica
Članarina
Dokumenti
  Statut Asocijacije
Poslovnik o radu Upravnog odbora
Poslovnik o radu Osnivačke skupštine
Odluka o osnivanju
Samo za članove
Projekti
  Državna nagrada za kvalitet
Obrazovanje za kvalitet
Konferencije
  Konferencija kvaliteta u BiH
Naučno-stručni skup Kvalitet
Konferencije drugih organizacija
Linkovi
  Korisni linkovi
Certificirane organizacije u BiH (vanjski link)
Tijela za certificiranje koja djeluju u BiH (vanjski link)

Zlatni sponzor:
BH Telecom d.d.


This Assistance is
from the American People:
FIRMA project
Završena 9. konferenciju kvaliteta u Bisni i Hercegovini 2014 13. - 14. 11. 2014
kvalitet

Asocijacija za kvalitet u BiH, u saradnji sa Poslovnim novinama, organizirala je 9. konferenciju kvaliteta u BiH u okviru projekta „Unapređenje kulture kvaliteta u BiH i dodjela Državne nagrade za kvalitet“, a povodom obilježavanja Svjetskog dana kvaliteta i Europske nedjelje kvaliteta. Konferencija  pod nazivom „Kvalitet i društvena odgovornost“ je održana 13. i 14. novembra 2014. u Etno selu Čardaci u Vitezu. Učesnici su bili predstavnici certifikacijskih kuća u BiH, menadžeri kvaliteta,  predstavnici obrazovnih i zdravstvenih ustanova, javnih preduzeća i pobornici kvaliteta u BiH.

Prvog dana Konferencije uvodničar je bio dr. sci. Nenad Injac, ÖVQ iz Beča. U Austriji dr. sci. Injac živi i radi više od 20 godina. U svom obraćanju kritički se osvrnuo na stanje tržišta kvaliteta u BiH, za koje kaže da se hitno mora sistemski urediti. Kako je naveo, iako postoji regulativa neophodno ju je provoditi u praksi. Istakao je primjer Austrije, iz koje dolazi, i u kojoj, kako ističe, na tržištu djeluje svega šest certifikacijskih kuća.

  • U BiH ih „operira“ 20-tak i nema institucije ili tijela koja regulišu njihovo poslovanje i stanje na tržištu - pojasnio je Injac. Dodao je kako u Austriji ukoliko neko posjeduje certifikat za određeni standard, a ne primjenjuje ga u poslovanju novčane kazne su visoke, a mogu ići čak i do pet godina zatvorske kazne.

Naveo je da ovakvim skupovima moraju prisustvovati predstavnici najvišeg državnog vrha i resornih ministarstava, koji trebaju usvajati znanja iz oblasti standarda. Pomenuo je da ministri EU svake godine u februaru pohađaju dvije sedmice edukacije posvećene kvalitetu.

Poslije uvodnog predavanja prezentirane su teme vezane za tehničku regulativu EU/Direktiva novog pristupa, usaglašenost proizvoda i fabrička kontrola proizvodnje, GS znak u drvnoj industriji. Bilo je riječi i o aktualnom trenutku u primjeni međunarodnih standarda u proizvodnji i prometu hrane, nakon čega je održan okrugli stol o temi: “Aktuelnosti u oblasti ocjenjivanja usaglašenosti“.

Na okruglom stolu bilo je riječi o neuređenosti tržišta u BiH, te o tome da kompanije u BiH često pristaju da dođu do certifikata „prečicom“, za šta im treba manje vremena i novaca. Rezultat toga je da je broj certificiranih kompanija u BiH drastično smanjen u ovoj godini i iznosi oko 750, što je gotovo za polovinu manje u odnosu na prošlu godinu. Ovakav negativan trend hitno treba zaustaviti - jedan je od zaključaka.

Još jedna poruka  javnosti upućena sa ovogodišnje konferencije  kvaliteta u BiH je da smo u vremenskom vakuumu od 20 godina i da u brojnim kompanijama postoje inžinjeri, ekonomisti, pravnici koji nisu osposobljeni da tumače standarde ili ne posjeduju za to potrebna znanja. Zato je neophodna pomoć stručnjaka, menadžera kvaliteta i konsultanata.

Jedan od problema koji je prisutan u BiH jeste i nedostatak novčanih sredstava za prevođenje standarda koji su uglavnom na njemačkom ili engleskom jeziku. Na zadnjoj Balkanskoj konferenciji o kvalitetu dogovoreno je da se razvija regionalna saradnja prevođenja standarda na nacionalne jezike. Važno je ubuduće obratiti pažnju na to da se prevode standardi koji trebaju ovom tržištu (a ne svi), jer se time štede vrijeme i novac.

Drugi dan Konferencije posvećen je kvalitetu u zdravstvu, visokom obrazovanju, uspješnim primjerima iz prakse, te istraživačkorazvojnim i patentnim pokazateljima u kontekstu ekonomskog razvoja.

Mr. sci. Esad Bajramović, sa Tehničkog fakuleta u Bihaću, istakao je važnost educiranja o kvalitetu i standardima čelnih ljudi u državi, počev od Vijeća ministara BiH, preko vlada entiteta i kantona do ministara na svim nivoima. Pomenuo je da je osnovana Agencija za razvoj visokog obrazovanja na nivou BiH i tako je BATA izgubila pravo da akredituje univerzitete. To pravo dobila su kantonalna ministarstva, koja se nisu educirala za ovaj posao, ni za osiguranje kvaliteta. Bajramović je rekao da bi bilo dobro kada bi predstavnici Asocijacije za kvalitet zajedno našli model kako educirati te ljude za standard ISO 9001 i ISO 9004, kao i za standard za društvenu odgovornost ISO 26000.
Bajramović je istakao važnost educiranja onih koji odlučuju o nama.

Govoreći o problemima u visokoškolskom obrazovanju, rekao je da se na fakultetima školuje kadar koji se nema gdje zaposliti. Kako kaže, u BiH je 56 univerziteta, od tog broja je samo osam državnih, ostali su privatni. Imamo standarde za visoko obrazovanje na nivou države, nivou entiteta i nivou kantona i oni su mjerljivi i dostižni. Otvaraju se univerziteti i na njima najčešće rade sekretarica i direktor, te honorarno rade profesori koji su izgubili pravo da drže nastavu, jer su stariji od 70 godina. Ko daje odobrenje za otvaranje ovolikog broja univerziteta, odnosno fakulteta?

Tehnički fakultet u Bihaću sa kojeg dolazi i na kojem predaje Bajramović naveo je kao dobar primjer.  Na ovom fakultetu je uveden predmet Upravljanje kvalitetom i standardizacija. Ovaj fakultet nema niti jednog studenta na birou za zapošljavanje , jer ih uče da rade i da primjenjuju standarde u svom poslovanju.  Iako nisu našli zaposlenje u Bihaću i u BiH, ovi studenti su kvalitetno osposobljeni i rade bez problema u Njemačkoj, Italiji i drugim europskim zemljama. Sad već iz Italije, kako kaže Bajramović, traže sa ovog fakulteta inžinjere za drvo,  dok se na drugim fakultetima školuje bezbroj pravnika i ekonomista koji nikome neće trebati na tržištu rada.

Kako je dogovoreno, zaključci i preporuke sa ove dvodnevne konferencije biće upućeni na adrese najvišeg državnog nivoa, vlade entiteta, nadležna ministarstva i Vanjskotrgovinsku komoru BiH kako bi se u dogledno vrijeme počeli sistemski rješavati brojni problemi.

Pokrovitelji ovogodišnje konferencije su bili Vanjskotrgovinska komora BiH i Općina Vitez.

Zlatni sponzor 9. konferencije kvaliteta i ove godine je BH Telecom, koji nesebično podržava razvoj kulture kvaliteta u Bosni i Hercegovini. Uz BH Telecom sponzor ovogodišnje konferencije je i TüV Adria d.o.o. Sarajevo.   

Medijski sponzori su bili Oslobođenje, FENA, Radio Federacije BiH i Radio Bobar.

Prijatelji Projekta su Općina Tešanj i Nestle BiH.

U okviru Konferencije Auto Centar Boras d.o.o. Mostar/Vitez, ovlašteni Opel partner, predstavio je  vozila iz Opel ponude, kao i uštedu pri kupovini Opel Insignie u toku novembra 2014.

Za pripadnice ljepšeg spola u pauzama Konferencije organiziran je kutak za uljepšavanje kozmetičke kuće LSC Cosmetics.

kvalitet
 
Uspješno održana 3 seminara 1.7.2014

U periodu od 12.06 do 18.06. u organizaciji Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini, održana su tri seminara u Mostaru, Sarajevu i Banjoj Luci.
Teme seminara:
- GS označavanje i primjena standarda u drvnoj industriji
- Integrisani sistemi upravljanja i fabrička kontrola proizvodnje
- Ocjenjivanje usaglašenosti industrijskih proizvoda
Seminari su finansirani od strane njemačke vladine organizacije GIZ, kancelarija Banja Luka, a realizovani su u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom REDAH iz Mostara, Privrednom komorom FBiH Sarajevo i Privrednom komorom RS iz Banje Luke.
Obzirom na aktualne teme, seminari su bili dobro posjećeni od strane proizvođača koji svoje proizvode plasiraju na tržište EU.

Fotografije sa seminara >>
Fotografije

Poziv na seminare 5.6.2014

Asocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovini pod pokrovoiteljstvom njemačke vladine organizacije GIZ će realizovati 3 seminara u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske, Privrednom komorom Federacije BiH i Regionalnom razvojnom agencijom REDAH.
Seminari su namjenjeni privrednicima koji plasiraju svoje proizvode na tržište EU i imaju potrebu da steknu specifična znanja iz oblasti usklađenosti proizvoda sa zahtjevima EU tržišta kako bi nesmetano plasirali svoje proizvode.


Termin: 12.06.2014
Mjesto i lokacija: Mostar, Intera tehnološki park Mostar, Bišće polje bb, sala Europa 26
Tema: GS OZNAČAVANJE I PRIMJENA STANDARDA U DRVNOJ INDUSTRIJI
Cilj seminara: Seminar na temu "GS OZNAČAVANJE I PRIMJENA STANDARDA U DRVNOJ INDUSTRIJI“ ima za cilj da prezentuje značaj i osnovne prednosti postavljanja GS znaka, pripremni postupak koje preduzeće treba da provede da bi na svoje proizvode postavili GS znak.

Termin: 13.06.2014
Mjesto i lokacija: Sarajevo, Privredna komora FBiH, Branislava Đurđeva 10, sala I i II/5
Tema: INTEGRISANI SISTEMI UPRAVLJANJA I FABRIČKA KONTROLA PROIZVODNJE
Cilj seminara: Cilj seminara: Seminar će pružiti osnovne informacije o značaju integrisanih sistema upravljanja i njihovu integraciju sa zahtjevima fabričke kontrole proizvdnje koja se vezuje za direktive EU i dati informacije i pregled obaveznih zahtjeva i dobrovoljnih standarda koje zahtijeva tržište, a koji su neophodni za bh. proizvode koji se prodaju u Evropskoj uniji.

Termin: 18.06.2014
Mjesto i lokacija: Banja Luka, Privredna komora RS, Đure Daničića 1/2, velika sala
Tema: OCJENJIVANJE USAGLAŠENOSTI INDUSTRIJSKIH PROIZVODA
Cilj seminara: Seminar na temu“OCJENJIVANJE USAGLAŠENOSTI INDUSTRIJSKIH PROIZVODA” je namjenjen svim proizvođačima koji treba da dokažu da su njihovi proizvodi usaglašeni sa zahtjevima direktiva EU. To podrazumjeva da se upoznaju sa direktivama novog pristupa, sa esecijanim i sigurnosnim zahtjevima, harmoniziranim standardima, ocjenjivanjem usaglašenosti, tijelima za ocjenjivanje usaglašenosti, te izradom tehničkog dosijea i dobijanja deklaracije o usaglašenosti.

Obrazac prijave za učešće na seminarima dostupan je na ovom linku, a potrebno ga je poslati najkasnije do 10.06.2014.

Poziv na 58. kongres EOQ 23.3.2014

58. kongres

Održana 8. konferencija kvaliteta u BiH 1.12.2013

Trebinje Osma konferencija kvaliteta održana je u Trebinju, 18 i 19.11.2013. godine, pod motom "Kvalitet - održivi razvoj - put u Evropsku uniju".  
Tokom Konferencije su prezentovane aktuelne tema iz velikog broja oblasti djelovanja. Konferencija kvaliteta je još jednom ukazala na ulogu i aktivnosti relevantnih subjekata u bh društvu, te njihovom zajedničkom djelovanju u razvoju infrastrukture kvaliteta i izgradnje povoljnijeg plasmana proizvoda i usluga na tržište Evropske unije.
U okviru Konferencije je  održan okrugli sto na temu održivog razvoja  i savladavanja prepreka na putu ka Evropskim integracijama.
Zaključci 8. Konferencije kvaliteta su proistekli iz aktualnih tema koje su razmatrane na okruglom stolu:

  • Da Asocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovini nastavi da razvija i širi kulturu kvaliteta u bh društvu, te da u daljem radu uključi veći broj privrednika u svoje članstvo,
  • Da se u saradnji sa privrednim komorama obezbijedi predavanje za privrednike na temu uporedne analize razvoja kvaliteta i primjene međunarodnih standarda u razvijenim zemljama i u BiH,
  • Da se potpomogne unapređenje infrastrukture kvaliteta kroz jačanje saradnje između relevantnih institucija koje svojim radom treba da daju podlogu za razvoj kvaliteta – Institut za akreditaciju, Institut za mjeriteljstvo, Agencija za  hranu i Ured za veterinarstvo,
  • Da se članovi Asocijacije redovno informišu o postojećim pravilnicima iz oblasti hrane,  te daju svoj doprinos kroz uključivanje stručnog kadra na izradi pravilnika na svim nivoima u BiH, kako bi se  smanjile postojeće neusklađenosti  i obezbjedilo bolje privredno okruženje za proizvođače hrane,
  • Da se ostvari saradnja između članova Asocijacije i Udruge menadžera u BiH, posebno ističući ulogu medija i posredstvom preduzeća Privredna štampa,
  • Da se kroz razne medijske oblike i djelovanje Asocijacije animira veći broj implementiranih i certificiranih sistema upravljanja u javnim institucijama,
  • Da se organiziraju okrugli stolovi na kojima bi konsultantske i certifikacijske kuće koje djeluju na području BiH razmijenili  iskustva i unaprijedli kvalitet svojih usluga na tržištu.

Trebinje

10 godina postojanja i rada Asocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovini 13.11.2013

Asocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovini je osnovana na Mašinskom fakultetu Zenici, prije tačno 10 godina. Inicijativu za formiranje udruženja je pokrenula grupa poklonika kvaliteta iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Odluka koja je donesena na osnivačkoj skupštini da Asocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovni bude nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija koja će aktivno promovirati kulturu kvaliteta u bosankohercegovačkom društvu, u cijelosti je realizovana.
Prvi predsjednik Asocijacije je bio gospodin prof.dr. Safet Brdarević, koji je dao veliki doprinos u radu i razvoju Asocijacije, a i danas je aktivni član udruženja. Prvi predsjednik Skupštine je bio gospodin mr.sci. Mirsad Begić, koji i sada obavlja tu funkciju.
U svom dosadašnjem radu Asocijacija je djelovala u skladu sa tada zacrtanim ciljevima, misijom i vizijom udruženja. Danas, članstvo asocijacije čini oko 400 pravnih i fizičkih lica koja su prepoznala značaj razvoja unpaređenja kvaliteta u svojim sredinama. Asocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovini je članica Evropske organizacije za kvalitet (EOQ) od 2005 godine.
Sadašnje administrativno sjedište Asocijacije za kvalitet u BiH je u Sarajevu. U svom daljem radu Asocijacija za kvalitet ima tendenciju rasta članova, jačanje svoje pozicije u EOQ, aktivno učeće u svim strukturama društva gdje Asocijacija može dati svoj doprinos, organizovanje konferencija kvaliteta u Bosni i Hercegovini, kao i učeće na regionalnim konferencijama kvaliteta.

Program VIII konferencije kvaliteta u Bosni i Hercegovini 13.11.2013

Utvrđen je program Osme konferenciju kvaliteta u Bosni i Hercegovini "Kvalitet - održiv razvoj - put u Evropsku uniju"
Konferencija će se održati u hotelu Leotar Trebinje od 18. - 19. 11. 2013.
Više informacija na www.kvalitet.ba.

Zbornik radova konferencije "Kvalitet" postao indeksiran u bazi "Index Copernicus" 1.11.2013

ICNakon pokrenutog procesa od strane organizacionog odbora naučno-stručnog skupa s međunarodnim učešćem "Kvalitet", i izvršene evaluacije, Zbornik radova ( ISSN 1512-9268) je pozitivno ocijenjen i uvršten u "IC Journals Master List 2012", što je rezultiralo u indeksu ICV (Index Copernicus Value) od 4.38 poena.
Prisustvo našeg zbornika u bazi "Index Copernicus" će proširiti doseg naše publikacije i međunarodnu saradnju. Prisustvo publikacije u ključnim bibliografskim bazama podataka je jedan od načina za širenje sadržaja časopisa, poboljšanje njegove kvalitete i izgradnji međunarodnog statusa. To će pomoći da se steknu bolji rezultati u različitim vrste evaluacije , a posebno u sticanju bolje citiranosti objavljenih radova.
Konferenciju "Kvalitet" od 1999 godine, svake druge godine organizuju Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici (www.mf.unze.ba), University Erlangen Nuremberg iz Njemačke (www.uni-erlangen.org) i Asocijacija za kvalitet u BiH (www.aqbih.ba).
Zbornici radova s dosad organizovanih konferencija su dostupni na web stranici www.quality.unze.ba.

VIII konferencija kvaliteta u Bosni i Hercegovini 12.10.2013

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na Osmu konferenciju kvaliteta u Bosni i Hercegovini
"Kvalitet - održiv razvoj - put u Evropsku uniju"
Hotel Leotar Trebinje 18. - 19. 11. 2013.

Više informacija na novoj adresi Asocijacije za kvalitet u BiH:
Ulica Topal Osman Paše 18a
71000 Sarajevo,
Telefon/faks: +387 33 655 055
E-mail: slavisavgd@gmail.com
Kontakt osoba: doc.dr. Slaviša Moljević 065/020-633, sekretar Asocijacije za kvalitet u BiH

Prijavnica za učešće na Konferenciji >>
8. konferencija kvaliteta

X Skupština Asocijacije za kvalitet u BiH 10.09.2013

Na osnovu člana 27. i 28. Statuta Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini zakazujem
X SKUPŠTINU ASOCIJACIJE ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI
koja će se održati 19.9.2013. godine /četvrtak/ u 12,00 sati na Mašinskom fakultetu u Istočnom Sarajevu

Za Skupštinu predlažem sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela
1.1 Verifikacione komisije – 3 člana
1.2 Izbor zapisničara – 1 člana
2. Izvještaj Verifikacione komisije
3. Usvajanje zapisnika sa IX sjednice Skupštine
4. Usvajanje Statuta Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini, usklađenog sa važećim Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 32/01 i 42/03, 63/08 i 76/11).
5. Program rada AQBiH do kraja 2013. godine
6. Razno

Predsjednik Skupštine AQBiH: Mr.Sc. Mirsad Begić

Izborna skupština Asocijacije za kvalitet u BiH 25.06.2013

Hotel HollywoodIzborna Skupština Asocijacije održat će se u ponedjeljak, 8. jula/srpnja 2013, s početkom u 12:00 sati,  u hotelu "Hollywood" na Ilidži.

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa VIII godišnje sjednice Skupštine
2. Izbor radnih tijela
  2.1. Izbor Verifikacione komisije – 3 člana
  2.2. Izbor zapisničara – 2 člana
  2.3. Izbor ovjerivača zapisnika – 2 člana
  2.4. Izbor Komisije za zaključke – 3 člana
3. Izvještaj Verifikacione komisije
4. Izvještaj o radu u periodu novembar 2012 - juni 2013 godine
5. Izbori organa Asocijacije:
  5.1. Predsjednika i dopredsjednika Skupštine
  5.2. Predsjednika, dopredsjednika, sekretara i članova Upravnog odbora
  5.3. Predsjednika i članova Nadzornog odbora
6. Program rada AQBiH za 2013 godinu
7. Razno

Pozivamo sve članove Asocijacije da učestvuju u radu Skupštine.

IX (izborna) skupština Asocijacije za kvalitet u BiH 11.06.2013

Deveta godišnja (izborna) Skupština Asocijacije održana je u petak, 7. juna/lipnja 2013 u hotelu "Stella" u Neumu. Obzirom da na Skupštini nije bilo prisutno dovoljno delegata, radno predsjedništvo je zaključilo da Skupština ne može donositi pravosnažne odluke, tako da će se novi termin održavanja Skupštine odrediti u narednom periodu. Skupština

Osmi naučno-stručni skup s međunarodnim učešćem Kvalitet 2013 11.06.2013

Osmi naučno-stručni skup s međunarodnim učešćem Kvalitet 2013 - Quality 2013 održan je u Neumu, od 6. do 8. juna 2013. godine. Na skupu je prezentovano 100 naučnih radova, sa 247 autora.
Galerija fotografija sa skupa je dostupna na web stranici www.quality.unze.ba.
Kvalitet 2013

IX (izborna) skupština Asocijacije za kvalitet u BiH 17.05.2013

Deveta godišnja (izborna) Skupština Asocijacije održat će se u petak, 7. juna/lipnja 2013, od 13:30 do 14:00 sati,  u hotelu "Stella" u Neumu, u okviru Osmog naučno-stručnog skupa s međunarodnim učešćem Kvalitet 2013 - Quality 2013.

Pozivamo sve članove Asocijacije da učestvuju u radu Skupštine. Također Vas obavještavamo da svoje prijedloge za članstvo u organima Asocijacije (Upravni odbor, Nadzorni odbor, predsjednik, podpredsjednici, sekretar) možete poslati na e-mail adresu sekretara Asocijacije slemes@mf.unze.ba, kako bi smo na vrijeme mogli pripremiti materijale za izbornu skupštinu.

Prva regionalna akademija kvalitete i financijskog upravljanja 17.05.2013
Akademija
SEMINAR za auditiranje sistema izgrađenih po ISO / IEC 17025:2005 14.05.2013
Seminar
Prvi Sarajevski Sajam Halal Industrije 06.05.2013
SAHAF
EOQ Congress 2013 01.04.2013
EOQ
Kvalitet 2013 - Quality 2013 01.04.2013
Quality 2013Osmi naučno-stručni skup s međunarodnim učešćem Kvalitet 2013 - Quality 2013 će se održati u Neumu, od 6. do 8. juna 2013. godine.

Članovi Asocijacije za kvalitet u BiH imaju 10% popusta na kotizaciju za učešće na Skupu.

Više informacija je dostupno na web stranici www.quality.unze.ba.
7th International Working Conference TQM - Advanced and Intelligent Approaches 04.02.2013
TQM
13. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI 04.02.2013
HDK

Hrvatsko društvo za kvalitetu poziva vas na međunarodni stručni i znanstveni skup
13. HRVATSKU KONFERENCIJU O KVALITETI i
4. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU

od 9. do 11. svibnja 2013. na Brijunima
Više informacija na stranici www.hdkvaliteta.hr


Arhiva novosti:   2012  |   2011  |   2006-2010  |   do 2005 

Asocijacija za kvalitet u BiH je
EOQ National Representative Organization

EOQ


"Nema kvaliteta bez kvalitetne okoline. ´Lanac kvaliteta´ povezuje sve ekonomske i društvene igrače. Kvalitet je briga svakoga i zahtjeva da svako bude uključen u taj lanac"
(Evropska Povelja o kvalitetu, Pariz, 23.10.1998)
"Potrebno je da privrednici poboljšaju svoje menadžerske sposobnosti, dok javna administracija mora omogućiti stvaranje ambijenta pogodnog za podršku održivog razvoja društva."
(Evropska vizija kvaliteta, januar 2000)
Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine, svijesno svoje uloge u promociji ideje kvaliteta na prostoru Bosne i Hercegovine, usvaja slijedeću
DEKLARACIJU O KVALITETU
kojom potvrđuje svoje iskreno opredjeljenje da se na putu ka evropskoj integraciji zalaže za doslijednu primjenu evropskih ideja, načela, principa i standarda.

(Sarajevo, 6. novembar 2001)
    Webmaster | Ažurirano 11/22/2016